Warunki Przyjęcia do WTZ

Uczestnikami Warsztatu mogą zostać pełnoletnie osoby niepełnosprawne intelektualnie, które mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
Zasady przyjęcia Uczestników do Warsztatu:
1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Zarząd Koła PSOUU.
2. Kandydat starający się o przyjęcie do placówki przedkłada:
- podanie o przyjęcie do WTZ,
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej i psychologicznej,
- posiadane ostatnie świadectwo szkolne.
3. Kandydat lub jego pełnomocnik jest zobowiązany do udzielenia personelowi WTZ wszelkich informacji potrzebnych do opracowania rzetelnej oceny .
4. umiejętności i możliwości, celem stworzenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii.
5. Kandydat ma obowiązek zgłosić się do Warsztatu osobiście lub z osobą towarzyszącą posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i prawnego reprezentowania kandydata.
6. O kolejności naboru decyduje data złożenia podania do Zarządu Koła.
7. O przyjęciu kandydata decyduje jednostka prowadząca Warsztat.
8. Od momentu przyjęcia kandydat staje się pełnoprawnym Uczestnikiem Warsztatu, korzystającym z wszystkich praw, posiadającym obowiązki.
9. Po okresie asymilacji nie później jednak niż po upływie jednego miesiąca zostaje przez Radę Programową dla przyjętego Uczestnika opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, predyspozycjami, umiejętnościami.
10. Na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej Warsztatu jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od przyjęcia, które są okresem próbnym, Uczestnik podlega ocenie Rady co do dalszych rokowań w terapii.

 

Jeśli chcesz zostać Uczestnikiem/ Uczestniczką naszego Warsztatu skontaktuj się z nami:

PSONI Koło w Rybniku

ul. Kościuszki 55,

44-200 Rybnik

tel. 510 045 670

e-mail: psouurybnik@wp.pl

strona: www.psouurybnik.pl

   
  Ta strona może korzystać z Cookies.
  Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

  OK, rozumiem lub Więcej Informacji
  Informacja o Cookies
  Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
  OK, rozumiem